ความแตกต่างของ "ธาตุ" ในทางวิทยาศาสร์ "ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย และ "ธาตุ" ในทางฮวงจุ้ย

Last updated: May 2, 2018  |  67 จำนวนผู้เข้าชม  |  ออกแบบโลโก้

ความแตกต่างของ "ธาตุ" ในทางวิทยาศาสร์  "ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย และ "ธาตุ" ในทางฮวงจุ้ย

 

ความแตกต่างของ "ธาตุ" ในทางวิทยาศาสร์
 "ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย
และ "ธาตุ" ในทางฮวงจุ้ย

 

 ออกแบบโลโก้

 

"ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย กับ "ธาตุ" ในทางเคมีวิทยาศาสตร์ เป็นคนละเรื่องกัน เช่นเดียวกันกับ  "ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย กับ "ธาตุ" ในทางฮวงจุ้ย ก็เป็นคนละเรื่องเช่นเดียวกัน ทั้งสามไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนหรือมีส่วนที่คล้ายคลึงกันเลย จัดเป็นตำราวิชาคนละเล่ม

 

"ธาตุ" ในทางเคมีวิทยาศาสตร์ จะหมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ พบในธรรมชาติ 83 ธาตุ นอกนั้นเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 119 ธาตุ สามารถจำแนกได้ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ธาตุเหล็ก ธาตุไฮโดรเจน ธาตุออกซิเจน เป็นต้น

 

 ออกแบบโลโก้

 

"ธาตุ" ในทางโหราศาสตร์ไทย จะหมายถึง ความรู้สึกในร่างกายและจิตใจ เปรียบเสมือนพลังงาน สามารถจำแนกได้ 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ  ซึ่งแต่ละธาตุจะแสดงถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม และรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เมื่อธาตุทั้งสี่ ได้ผสมผสาน จะเกี่ยวโยงไปถึงความหมายของ 12 ราศี 12 เรือนชะตา

 

สำหรับ "ธาตุ" ในทางฮวงจุ้ย หมายถึง พลังงานธรรมชาติ ฮวง หมายถึง ลม ส่วนจุ้ย หมายถึง น้ำ ธาตุหลักในทางฮวงจุ้ยแบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุ คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม ธาตุทั้งห้าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเป็นธาตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น เป็นส่วนผสมที่ต้องเกื้อหนุนส่งเสริมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล และเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปฎิปักหักล้างกันหรือทำลายกัน

 

 ออกแบบโลโก้

 

ความหมายของธาตุบุคคลในทางโหราศาสตร์ไทย กับธาตุบุคคลในทางฮวงจุ้ย ถึงแม้จะมีการใช้คำว่า "ธาตุ" เหมือนกันที่เป็นตัวแทนของการจำแนกลักษณะ แต่ด้วยความหมายและนิยามที่มีความแตกต่างกัน จึ่งไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เหมือนกัน หรือสามารถใช้แทนกันได้ ทั้งนี้ เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูล การรวมรวมเป็นตำรา ฯ ล้วนมีความแตกต่างกันของวิชาแต่ละแขนง ยกตัวอย่างเช่น ธาตุบุคคลที่คำนวณด้วยศาสตร์โหราศาสตร์ไทย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 4 ธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และ ธาตุไฟ) จะสามารถคำนวณได้จากวันเดือนปีเกิดเป็นปีพุทธศักราช แต่เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งมีการจำแนกเป็น 5 ธาตุ (ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง) จะต้องแปลงวันเดือนปีเกิดจากปีพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชก่อน ถึงจะสามารถคำนวณและจำแนกธาตุหลักของบุคคลได้ จะเห็นได้ว่า วิธีคำนวณนั้นมีความแตกต่างกัน และธาตุหลักที่จำแนกก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงการแปลผลตีความหมายก็มีความแตกต่างกัน ด้วยเช่นกัน  

 

ดั้งนั้น หากเป็นบุคคล "ธาตุดิน" ที่คำนวณด้วยศาสตร์ของฮวงจุ้ย อาจเป็นบุคคล "ธาตุดิน" หรืออาจจะเป็นบุคคล "ธาตุอื่น" เมื่อคำนวณด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทย ก็ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

 

 

ออกแบบโลโก้

 

 

 

 

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น

วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ออกแบบโลโก้

ฮวงจุ้ย โลโก้

โลโก้ ฮวงจุ้ย

Logo ฮวงจุ้ย

รับออกแบบโลโก้

โลโก้

ตรายาง

ทำตรายาง

ออกแบบตรายางบริษัท

ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

 

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !! 

ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

                  PLYFASAI@GMAIL.COM  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

             Tel: 0818838685  (จ-ส เวลา 9.00-17.00น.)

www.sango.igetweb.com

www.โลโก้ตรายาง.com

Power by Sango

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

 

 

 

ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้

 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
www.sango.igetweb.com, www.โลโก้ตรายาง.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก